KvR
AHJ

Konrad von Rauschenberger

er civilingeniør (B) fra 1951

Han er født i Ungarn, og kom til Danmark ved krigens slutning i 1945, efter at have gennemført de første 2 års ingeniørstudier i Budapest

Sammen med J.K.Nielsen stiftede han i 1956 firmaet Nielsen & Rauschenberger, der siden 1994 hedder NIRAS

Siden 1951 har han beskæftiget sig med opbygning og udvikling af de grønlandske vandforsyningsanlæg

Hans interesse for vandforsyning har ført til løsning af tilsvarende opgaver i u-lande. Han har såvel på skrift som ved foredrag bidraget til at belyse problemerne ved vandforsyning under arktiske forhold

Han fratrådte Nielsen & Rauschenberger i 1989

Arne Herrmann Jensen

er civilingeniør (B) fra 1952

I tiden fra 1954 til 1961 ansat i Lyngby-Tårbæk Kommune, med opgaver inden for vej- og spildevandsanlæg

Han blev i 1961 ansat i Nielsen & Rauschenberger, og beskæftigede sig der med kommunaltekniske anlæg, herunder sagsledelse ved distributionsanlæg for naturgas

Hans hovedopgaver var planlægning, projektering og drift af vandværker og indvindingsanlæg i byer og bygder på Grønland

Arbejdet medførte adskillige rejser til såvel Vestgrønland som Østgrønland

Han fratrådte sin stilling hos Nielsen & Rauschenberger i 1993

Nekrolog
Konrad von Rauschenberger

født d. 20. december 1924 i Pécs, Ungarn, sov stille ind på Hillerød Sygehus tirsdag, d. 13. januar 2015

Begravelsen var fra Søllerød Kirke, fredag, d. 23. januar 2015, kl. 11:00

Min far kom til Danmark i april 1945, og undgik efter krigen at blive sendt tilbage til Ungarn, fordi han, modsat mange andre, ikke stod opført som flygtning, men som "Misplaced Person". Min far blev i 1951 civilingeniør (B), og i 1954 dansk statsborger

Sammen med civilingeniør J.K. Nielsen stiftede han den 1. august 1956 det rådgivende ingeniørfirma Nielsen & Rauschenberger, som med tiden blev til Niras. Han forlod det aktive arbejdsliv i 1989

Min fars bog om "Grønlands Vandforsyning 1950 til 1990" viser hvordan man med stort teknisk snilde kan overvinde den meget voldsomme grønlandske natur, og få rent drikkevand frem til langt de fleste. Grønland var i det hele taget en meget stor del af min fars liv

Efter at være gået på pension i 1989, blev det til mange rejser til venner og bekendte over hele Jorden, til mennesker, mine forældre havde mødt gennem livet

Min far og jeg havde slægtsforskning som fælles interesse, og nåede langt og bredt, men hvorfra familien i 1721 kom til Mecseknádasd i Ungarn, ja, det mangler stadig
Hvil i fred